Framtidens hjärtbehandling kan vara vaccin

I framtiden blir det möjligt att vaccinera sig mot hjärt-kärlsjukdomar. Det hoppas i alla fall forskare vid Lunds universitet, som är långt framme i utvecklingen av ett vaccin mot hjärt­infarkt och stroke.

1 december 2008

Principen för vaccinet hittades av en tillfällighet av Jan Nilsson, professor i experimentell hjärt-kärlforskning och hans kolleger för 15 år sedan.

De upptäckte att människor som hade drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke hade höga halter antikroppar mot oxiderat ldl-kolesterol. Eftersom de trodde att de hade upptäckt en mekanism som skulle förklara att ateroskleros (åderförkalkning) var en autoimmun sjukdom gjorde de försök på djur där de immuniserade dem så att de fick mycket mer antikroppar. Men djuren blev inte sjukare, som de hade tänkt, utan i stället fick de mindre tecken på sjukdom.

– Sedan dess har­ vi jobbat med att rena fram exakt vad det är i ldl-partiklarna som sätter igång immunförsvaret, säger Jan Nilsson.

Tanken är att kunna behandla människor med ateroskleros med hjälp av små delar av oxiderat ldl. På så vis sätter immunförsvaret i gång med att tillverka antikroppar mot det skadliga kolesterolet, som då attackerar aterosklerosen som är orsaken till hjärtinfarkt och stroke.

Under arbetet med vaccinet har de upptäckt att det även är möjligt att ge antikropparna direkt, precis som vid gammaglobulinbehandling. Då fås en snabbare effekt jämfört med vaccineringen.

– Vår tanke är att man kan ge antikroppar som en akutbehandling och vaccinet vid mer långsiktig behandling, säger Jan Nilsson.

Nu har de kommit så långt att de är beredda att testa behandlingarna på människor. Antikropparna har redan börjat ges till människor i så kallade fas i-försök. Och test med ­vaccinet kommer att påbörjas under nästa år.

I fas i undersöks endast om behandlingen är säker, inte om den har någon effekt, så det dröjer ytterligare en tid innan Jan Nilsson och han kolleger har ett första bevis för att deras tanke verkligen fungerar i verkligheten.

– Men vi har goda förhoppningar om att det kommer att fungera eftersom dessa antikroppar redan finns normalt hos människan, säger han.

– Och om den fungerar så kommer det att få en stor betydelse för behandlingen i framtiden. Men man ska komma ihåg att detta inte är ett vaccin som ett mässlingsvaccin som man tar en gång och så ger det ett 100-procentigt skydd. Det här vaccinet kommer i stället att hjälpa immunförsvaret att bli effektivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida