Från 31 000 till 113 000 medlemmar på 32 år

5 oktober 1998

När SHSTF bildades 1965 som en förhandlingskartell hade de förbund som sedan skulle bli det nuvarande fackförbundet Vårdförbundet tillsammans drygt 31 000 medlemmar. 16 år senare hade antalet stigit till nästan
82 000 och vid det senaste årsskiftet,
ytterligare 16 år senare, var siffran drygt 113 000. Under åren har andelen män stigit från 0.6 procent till 7,0.

Det framgår av den nyutkomna skriften Vårdförbundet i siffror. Av de dryga 113 000 medlemmarna är knappt 96 000 sjuksköterskor, nästan 11 000
är biomedicinska analytiker och cirka 7 000 barnmorskor. De flesta arbetade vid det senaste årsskiftet i landstingen (65 706) och i kommunerna (23 446).

5 995 fanns inom den privata sektorn och 706 inom staten. Vid halvårsskiftet 1997 arbetade 17,9 procent av de manliga medlemmarna och 50,1 av kvinnorna deltid. Totalt rör det sig om cirka 42 000 av medlemmarna som inte har heltidsarbete.
Även om den kvinnliga övervikten bland de förtroendevalda är stor, är andelen män i vissa organ högre än deras del av hela medlemskåren. Bland kongressombuden 1997 var 10,9 procent män, i förbundsrådet 11,1 procent och i de lokala avdelningarnas styrelser 15,1 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida