Skyddsombudens dag

Från kaos till kvalitet på kirurgen: ”Vi satte ord på det vi upplevde”

Från kaos till kvalitet på kirurgen: ”Vi satte ord på det vi upplevde”
Kollegorna Stephanie Ahlbäck och Sara Alvrud har blivit vänner genom sitt fackliga engagemang. 2022 utsågs de till Årets förtroendevalda i Skåne. Foto: Per Bengtsson.

Ilska och missnöje kanaliserades till strategi och systematik. Som fackligt förtroendevalda lyckades Stephanie Ahlbäck och Sara Alvrud vända kaos till kvalitet på kirurgen i Ystad. Och samtidigt skapa nya karriärvägar för sjuksköterskor.

– Jag brukar säga att vården står på två ben: medicin och omvårdnad. Om du bara stödjer dig på det ena så faller du snart.

Specialistsjuksköterskan Sara Alvrud har fått rollen som omvårdnadsledare på kirurgen i Ystad. Hennes uppdrag är att stötta kollegor och stärka professionen, bland annat genom magnetprojekt och handledning.

Kollegan Stephanie Ahlbäck jobbar heltid som SVU-ansvarig sjuksköterska. Förkortningen står för Samverkan vid utskrivning och arbetsuppgiften är att säkerställa att kommuner och öppenvård får korrekt information, att läkemedel finns tillgängliga och att rätt hjälp tillhandahålls för patient och anhöriga efter sjukhusvistelsen. Hon studerar vårdförloppet via journalen redan från inskrivning för att uppföljningen ska fungera så bra som möjligt.

”Samtal mellan kloka personer har lett fram till dagens organisation. Jag hade inte kunnat komma på allt detta själv”, säger vårdenhetschef Katarina Vahlgren, som pratar med omvårdnadsledaren och specialistsjuksköterskan Matilda Persson i bakgrunden. Foto: Per Bengtsson.

– När jag började här var det ingen som lärde ut SVU-processen. Man hann inte med den, vilket orsakade stress. Jag fick ofta klagomål från kommunen och primärvården och började luska i metoder eftersom jag ville göra rätt. Sedan dess har det kliat i mina fingrar, jag har velat utveckla verktyg och utbildning. Om patienterna inte får en bra plan kommer de ju tillbaka hit direkt, säger hon.

Såg brister direkt

Deras nuvarande tjänster är resultatet av ihärdigt fackligt arbete. Sara Alvrud och Stephanie Ahlbäck blev förtroendevalda för Vårdförbundet 2019 och har i dag fått igenom de flesta av sina krav och idéer.

– Vi har hjälpts åt och byggt upp en vänskap under tiden.

Som nyutexaminerad sjuksköterska reagerade Stephanie Ahlbäck direkt på en rad brister. I team med en undersköterska ansvarade hon för åtta patienter – och förväntades dessutom servera mat, gå ut med sopor, städa salar och fylla på förråd.

– Jag tyckte att det var märkligt att det var självklart att dela lika på allt, trots att sjuksköterskan har större ansvar och fler arbetsuppgifter.

Så jobbar vi

Problem

Undermålig arbetsmiljö på grund av obalans mellan krav och resurser.

Bemanningen och kompetensen hade inte hängt med i utvecklingen då patienterna blir äldre och sjukare.

Sjuksköterskorna hade för många arbetsuppgifter som inte var kopplade till omvårdnad.

Antalet undersköterskor var för litet och antalet patienter för stort. På fyrsalarna fanns inte tillräckligt med plats att arbeta.

Patienter från andra specialiteter placerades på avdelningen för kirurgi och urologi, och samarbetet fungerade dåligt.

Sjukskrivning, stress och missnöje spreds bland personalen.

Lösning

Intensivt fackligt påverkansarbete, inklusive en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Fler undersköterskor anställs och arbetsfördelningen tydliggörs genom listor med uppgifter för olika yrkesgrupper, enligt forskaren Anna Forsbergs modell.

Flera nya roller: Servicevärdar serverar mat, tömmer sopor och fyller på förråd. En SVU-ansvarig sjuksköterska har utsetts. Två specialistsjuksköterskor är omvårdnadsledare med uppgift att stötta kollegor och stärka professionen.

Omvårdnadsledarna håller bland annat omvårdnadsronder där insatser planeras tillsammans i ett team med olika kompetenser, driver ett projekt i magnetarbete och har stärkt introduktionen av nya medarbetare.

Resultat

Minskad stress, större trivsel och färre sjukskrivningar.

Mer fokus och högre kvalitet på omvårdnaden.

Ökad förståelse för specialistsjuksköterskans kompetens och större intresse för att vidareutbildning.

Fördjupad dialog mellan medarbetare, förtroendevalda och chef.

Tre patienter på fyrsalarna innebär ett långsiktigt mål om färre patienter per sjuksköterska, från 8-9 till 6-7.

När hon påpekade detta fick hon höra att det var för att hon var ny som hon inte hann lika mycket som de erfarna.

– Men i själva verket hade vi för mycket att göra i förhållande till vårdtyngden. Även om det stod på min att-göra-lista att tömma sopor så skulle det aldrig bli prioriterat.

Allt fler höll med om att organisationen på avdelning 1 vid Ystad lasarett inte hängt med i utvecklingen. Inneliggande patienter krävde mer avancerad vård än tidigare, medan personalstyrkan och arbetsfördelningen var intakt. Medicinpatienter placerades konstant på kirurgen på grund av platsbrist och överbeläggningar. Korridorer förvandlades till vårdutrymmen.

Kaotiskt under pandemin

Som förtroendevalda fick de två kollegorna en helt ny plattform för påverkan. Hr-avdelningen och verksamhetschefen tvingades agera.

– Vi hade båda intresse för våra rättigheter och för vad vi kan kräva, men inte så mycket kunskap om vad det fackliga arbetet innebar, säger Stephanie Ahlbäck.

Första fajten gällde sommarbemanningen. Det var tidigt på hösten 2019, och de båda nyblivna skyddsombuden ville inte uppleva ytterligare en semesterperiod med halv personal men fullt antal vårdplatser. Strax därpå kom pandemin med nya, tuffa utmaningar.

– Då kändes det som att man inte hade något att säga till om. Plötsligt öppnades en ny covid-avdelning en fredagseftermiddag. Kollegor beordrades dit, men det saknades både chef och skyddsombud. Vem hade då ansvar för arbetsmiljön, och vad kunde vi göra? Det var så kaotiskt! minns Stephanie Ahlbäck.

Samtidigt arbetade de strategiskt och systematiskt för åtgärder på avdelning 1, uppbackade av huvudskyddsombudet Titti Lundquist.

– Hon hjälpte oss att sätta ord på det vi kände och beskrev. ”Det här är obalans mellan krav och resurser”, kunde hon säga. På så vis fick vi tillgång till rätt begrepp och formuleringar, säger Sara Alvrud.

Anmälde arbetsmiljön

Möten hölls. Handlingsplaner upprättades. Men det var inte tillräckligt. I september 2021 lämnade de in en anmälan enligt arbetsmiljölagens paragraf 6:6a till Arbetsmiljöverket. Det blev en vändpunkt.

Stephanie Ahlbäck och Sara Alvrud jobbar inte längre på samma avdelning, men båda fortsätter som förtroendevalda. Foto: Per Bengtsson.

I dag utför servicevärdar sysslor som inte har med omvårdnad att göra. Varje team har utökats med en undersköterska och antalet vårdplatser har minskats. Med hjälp av professor Anna Forsberg i Lund har de infört nya rutiner och roller, startat utvecklingsprojekt och listat vilket ansvar olika yrkesgrupper har.

– Det fackliga uppdraget har varit avgörande för att åstadkomma de här förändringarna, jag hade inte nått fram enbart som specialistsjuksköterska, säger Sara Alvrud, som numera är omvårdnadsledare på kirurgavdelningen för planerade operationer.

Både hon och Stephanie Ahlbäck har nyligen blivit omvalda.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida