Från snack till verkstad

Elisabeth Eero, sjuksköterska och verksamhetschef på ?Övertorneå hälsocentral, vill att personalen ska få briljera.

Vad betyder personcentrerat ledarskap för dig??
— Att i allt jag gör är det människan och hennes upplevelse och nöjdhet som är målet. Det grundar sig i respekt oavsett om det råkar vara en patient, medborgare eller medarbetare. ?

— Ska jag lyckas som chef är framgångsfaktorn att personalen förstår och känner sig delaktiga i verksamhetens mål. När det gäller ledarskap är det min uppgift att underlätta för personalen att få briljera. Utmaningen är att se och verkligen tillgodose behovet hos varje person. ??

Hur leder du personcentrerat??
— Det jag gör ska vara av värde för patienten och för att lyckas med det måste mina medarbetare känna och veta att de betyder allt. Jag befinner mig i vården som ledare, jag är nåbar. Närheten till mig är extremt viktig. Att leda är inte att gå först utan att se människan och ge henne möjlighet att växa.?

Vilka utmaningar innebär personcentreringen ?i primärvården?
?— Utmaningen är att sjukvården i Sverige fortfarande är fast i ett gammalt system: alla gör sitt bästa så får vi se hur det går. Vi behöver ändra på det och gå från ord till handling både när det gäller en personcentrerad vård och ett personcentrerat ledarskap. Eftersom vi vet att läkare är ett bristyrke innebär det till exempel att vi jobbar med kompetensväxling. Vi erbjuder sjuksköterskor i glesbygden en kvalificerad utbildning i avancerad klinisk bedömning, (AKS, 90 p), vilket höjer både lön och status.

?— För mig handlar det alltså om att gå från snack till ?verkstad och resultatet ljuger inte. Jag driver hälsocentralen som om den vore min privata firma. Förstå mig rätt. Jag tänker så här: personalen slutar om de inte trivs och patienten söker vård på annan ort om de inte är nöjda.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida