Fråntogs sitt arbete på grund av starta eget-planer

Trots att Region Skåne beslutat att anställda ska kunna starta eget och att det är positivt, anklagades två anställda på den psykogeriatriska kliniken i Lund för illojalitet när de ville öppna en mottagning med eget vårdavtal.

6 november 2000

Uppmaningen var tydlig i det beslut som Region Skånes fullmäktige fattade för ett år sedan: det är positivt med avknoppning av verksamheten och att anställda startar eget. Men ibland är det långt från teoretiska beslut till verkligheten – det visar det som hänt på den psykogeriatriska kliniken i Lund.

Sjuksköterskan Ulla L Berggren arbetade som avdelningschef på den psykogeriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund när fullmäktigebeslutet togs. Där fanns också läkaren Göran Dalfelt. Båda fanns med i klinikledningen och hade ansvar för en stor del av klinikens öppenvårdsverksamhet. En dag bestämde de sig.

Ansökan om egen verksamhet
– Vi kände att vi efter många år i landstinget ville arbeta på ett annat sätt, med egen verksamhet utanför kliniken, berättar Ulla L Berggren.

De ansökte därför i november 1999 om att få starta en mottagning med eget vårdavtal. Mottagningen skulle vara inriktad på personer med minnesstörning och äldre med oro, det vill säga sådan verksamhet som de arbetade med på kliniken.

– Samma vecka som vi lämnade in vår ansökan informerade vi vår verksamhetschef  Ulla Passant, säger Ulla L Berggren.
Sedan hände länge ingenting. I april började det dock röra på sig.

– Ulla Passant fick då kännedom om ordalydelsen i vår ansökan, att vi skrivit »neuropsykiatrisk mottagning, så kallad minnesmottagning«. Hon blev mycket upprörd och hävdade att vi inte hade informerat om detta, att vi inte visat vår ansökan och gått bakom ryggen på henne. Dessutom sa hon att vi stulit hennes idé, hon hade själv tänkt starta en sådan mottagning. Hon kallade oss illojala.

Det som sedan hände, säger Ulla Berggren, var att hon fråntogs arbetsuppgifter, hölls utanför planering och förändringar, ifrågasattes som ledamot i klinikledningen och inte fick fortsätta arbetet med klinikens minnesmottagning. Ändå fanns det inte då något beslut om att hon och Göran Dalfelt skulle få ett vårdavtal.

– Ulla Passant sa också, som direkt svar på min fråga, att hon inte längre hade något förtroende för mig.

Ulla L Berggren kopplade in Vårdförbundet.

Tjänstledighet med lön
– Vi frågade Ulla Passant om Ulla Berggren skulle få vara chef fullt ut som tidigare. Svaret var nej. Vi krävde då tjänstledighet med lön tills frågan om vårdavtal var klart och så blev det, berättar Cecilia Helldén, Vårdförbundets ombudsman i Skåne.
I maj kom beslutet: Göran Dalfelt beviljades vårdavtal. Ulla L Berggren återvände efter tjänstledigheten till kliniken och sin tjänst som avdelningschef  för öppenvårdsmottagningen, med tanken att vara kvar tills den nya mottagningen kunde starta i september.

Samma dag som hon kom tillbaka hölls ett möte mellan Vårdförbundet och klinikledningen. Ulla Passant vidhöll sin tidigare inställning. Mötet slutade med en överenskommelse om att Ulla L Berggren skulle säga upp sig och att hon skulle gå hem med full lön under uppsägningstiden juni–augusti, genom att ta ut sin återstående semester och resten av tiden som tjänstledighet.

– Det var bara att tömma lådorna och gå. Det kändes märkligt att arbetsgivaren, som ivrigt uppmanat personalen att starta alternativa driftsformer, samtidigt förklarar den som antar uppmaningen som persona non grata och till och med betalar för att personen ska försvinna.  Man brukar behöva begå ganska stora misstag för att det ska hända, men ingen har haft något att invända mot mitt sätt att sköta mitt arbete, säger Ulla Berggren.

Anklagelserna mot Ulla Passant som verksamhetschef är hårda och Vårdfacket har bett henne att ge sin version.

– Jag vill inte i tidningar ge några synpunkter på vare sig kolleger eller anställda. Om ni vill ha någon kommentar får ni vända er till sjukhusdirektören och sjukhusledningen. Jag har hela tiden haft dem på min sida, säger Ulla Passant.

Leif Granath är sjukhusdirektör i Lund:

– Jag har hört talas om att något hände sedan nämnden sagt ja till vårdavtal. Det finns en bristande erfarenhet att hantera den här typen av frågor och det kan vara orsaken till att det inte fungerat. Mitt förtroende för Ulla Passant är 100-procentigt.

»Beslutet är glasklart«
Björn Jonsson är chef för regionens konkurrenskansli i Kristianstad. Han säger att det politiska beslutet är glasklart: anställda ska uppmuntras att starta eget och verksamhetschefer ska vara positiva till detta.

Annika Annerby-Jansson är moderat regionråd i Skåne. Även hon betonar att det inte är fråga om illojalitet.

– Regionen har prioriterat den här frågan. Beslutet får de anställda följa och använda sig av, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida