Friades i länsrätten

En kvinna hade sökt vård på akuten för mjölkstockning och sjuksköterskan uppmanade henne att i stället gå till sin vårdcentral nästa dag. Patienten hade då medicinerat mot besvären i tre dygn

Ansvarsnämnden ansåg att sjuksköterskan borde ha sett till så att kvinnan omedelbart undersöktes av läkare och konstaterade att versionerna av vad som hänt går isär. Men eftersom sjuksköterskan aldrig dokumenterade sin handläggning går det inte att i efterhand se vilka frågor han ställde eller vilka råd han gav. Nämnden såg ingenting som visade att sjuksköterskan hade tillräcklig kunskap för att kunna göra en rimlig bedömning av kvinnans vårdbehov (hsan 2390/04:a5).

Sjuksköterskan överklagade beslutet och skrev till länsrätten att han hade rådfrågat jourhavande och förmedlat råden till patienten. Han bifogade en journalkopia som inte hade kommit med i handlingarna till Ansvarsnämnden eftersom originalet hade suttit i en pärm på akuten och inte i datajournalen ? helt enligt akutens dåvarande rutiner.

Patienten hörde inte av sig men Socialstyrelsen skrev i ett yttrande till länsrätten att de nytillkomna uppgifter som sjuksköterskan presenterade visade att inga av de skäl Ansvarsnämnden angett för att ge sjuksköterskan en disciplinpåföljd stämde. Länsrätten instämde i den bedömningen och upphävde Ansvarsnämndens beslut (lr 15453-05).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida