Frisk blev sjukförklarad

Ett falskt positivt provsvar resulterade i fem veckors avstängning för en sjukhusanställd.

En kvinna lämnade in ett prov för odling
av eventuell mrsa (multiresistenta stafylokocker).

Samma dag fick kvinnan reda på att provet var positivt och hon stängdes omedelbart av från sitt arbete på sjukhuset. Fem veckor senare fick veta att provet varit negativt.

Kvinnan anmälde överläkaren och den biomedicinska analytiker som utfört analysen vid det mikrobiologiska laboratoriet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den biomedicinska analytikern kan inte förklara varför hon besvarade ett av de tre prov som hon hade analyserat med »riklig tillväxt av mrsa«, fast alla provsvaren var negativa.

Överläkaren har heller ingen förklaring till varför kvinnan fick ett positivt besked. Det är nämligen bara negativa prov som de biomedicinska analytikerna ger svar på.

Positiva prov kommenteras, valideras, och ges svar på av laboratorieläkaren. Är det en ny mrsa-bärare ska laboratorieläkaren ringa upp den behandlande läkaren för eventuella kompletterande prov, isolering och andra åtgärder.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att överläkaren inte har deltagit i avläsningen av provresultatet. Den biomedicinska analytikern bör kritiseras för att hon inte var tillräckligt uppmärksam utan noterade det negativa svaret som positivt.

Men att provsvaret skickades iväg utan att ha bedömts av en laboratorieläkare stred mot gällande rutiner och det var ingenting som den biomedicinska analytikern var inblandad i.

Nämnden friar därför både överläkaren och den biomedicinska analytikern. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2852/02:a3). n

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida