Frivilligt ultraljud är inte frivilligt

20 maj 1997

Det informerade samtycke som hälso- och sjukvårdslagen (HSL) stadgar gäller inte vid den ultraljudsscreening som gravida kvinnor erbjuds av mödrahälsovården, visar en undersökning i Karlstad som presenterades på stämman av barnmorskan Fia Bojö.
Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen upplevde undersökningen som obligatorisk. Ingen hade valt att genomgå den utan alla trodde det var rutin. Nästan ingen ansåg sig ha fått någon information, och de menade då muntlig information, alla hade fått papper med skriftlig information. Ingen journal dokumenterade heller att information getts.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida