Fyra prioteringsgrupper

10 februari 1997

Före jul överlämnade regeringen sitt förslag till prioriteringar i hälso- och sjukvården till riksdagen. Propositionen följer prioriteringsutredningens förslag ”Vårdens svåra val”, förutom att den femte prioriteringsgruppen tagits bort.

I den fanns tidigare bland annat behandling med tillväxthormon och assisterad befruktning som nu lyfts upp till prioriteringsgrupp tre, samt psykoterapi utan medicinsk indikation, som förts över till grupp fyra.

Motionstiden i riksdagen gick ut den 22 januari. I vår fattar riksdagen beslut. Vid halvårsskiftet är det tänkt att prioriteringsreglerna ska börja gälla.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida