Fyra projekt får dela på 100 000 kronor

Fyra projekt i Skellefteå, Hammerdal, Norrtälje och Malmö får dela på 100 000 kronor i stipendier från Vårdförbundets Karin Olssons fond.

12 oktober 2004

* Pejman Golshan, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, kallar sitt projekt Vi kan själva skapa en bättre arbetsplats. Han vill inspirera till ett synsätt och en metod som bygger på att enskilda medarbetare analyserar sin arbetsplats och sin arbetssituation och själva föreslår förbättringar som både gynnar medarbetare och verksamheten. Han får 30 000 kronor.

* Samma summa får sjuksköterskan Anna Österberg i Norrtälje för projektet Barn som far illa. Syftet är bland annat att förbättra och utveckla ett ökat samarbete mellan socialförvaltningen, barnläkarmottagningen, barn- och ungdomsmottagningens psykiatriska mottagning, övrig primärvård samt eventuellt också förskola och polis.

* Sjuksköterskorna Susanne Larsson och Mariana Eriksson i Hammerdal, Jämtland, får 20 000 kronor för projektet Öka livs- och vårdkvalitet för boende på äldreboende. De ska använda pengarna till att utbilda nyanställd personal i taktil massage.

* Sjuksköterskan Lillemor Eklund i Skellefteå får 20 000 kronor för Utveckling av arbetsorganisationen på medicinavdelningen 7. Syftet är att minska stressen och öka personalens arbetstillfredsställelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida