Fyra röster på ICN-kongressen

1. Vilket är det största hälsoproblemet i ditt land?2. Vad är det största hindret mot att ta itu med det?3. Vilken är den viktigaste professionella frågan för yrkeskåren?

29 juli 2009

Mmnantimeng Motaung, barnmorska på hälsocentral, Sydafrika:
1. Afrika är det hiv/aids. Och mödradödligheten som följer på fattigdom och på brist på sjuksköterskor och barnmorskor.?
2. Finansiering, och människors brist på kunskap i hälsofrågor. Även om du försöker att informera finns det kulturella motsättningar som hindrar kunskapen att sjunka in i människors medvetande. ?
3. Bristen på personal – och på erkännande. För att erbjuda bra vård och för att motiveras till att göra sitt bästa är det viktigt med både erkännande och pengar.??

Birte Hedegaard Larsen, forskare vid Centre of Nursing research, Denmark:?
1. Cancer och andra livsstilssjukdomar. Vi kommer att behöva mer cancerrehabilitering eftersom fler och fler överlever sjukdomen.?
2. Det finns politiska och administrativa hinder för att upprätta sådana rehabiliteringscenter. Det är en fråga om prioritering.?
3. Sjuksköterskor känner sig väldigt pressade av att regeringen har stora ackrediteringsprocesser och stora kvalitetsprocesser som många upplever tar kraften från omvårdnadsarbetet. ??

Rowland Bezzina, sjuksköterska på geriatriskt sjukhus, Malta:?
1. Landets största hälsoproblem är diabetes. På våra sjukhus är det att vi har allt färre vårdplatser och allt fler patienter.?
2. Att politikerna inte gör något åt bristen på sjuksköterskor.?
3. Bristen på sjuksköterskor. Vi är mer pressade än tidigare, även om vi är gynnade jämfört med utvecklingsländerna. Det är svårt att ta ledigt och det är svårt att studera vidare.??

Anchaleeporn Wisitwong, vårdlärare, Thailand:?
1. Trafikolyckor. Bilister och framförallt motorcyklister är oförsiktiga. De kör fort och utan hjälm.?
2. Bristen på sjuksköterskor. Sjuksköterskor måste arbeta så hårt för att få en lön de kan leva på. Efter fem år orkar de inte längre och går till läkemedelsindustrin eller till försäkringsbolag.?
3. Utbilda blivande sjuksköterskor i hälsofrågor, så att de i sin tur kan göra människor medvetna om vikten avatt sköta sin hälsa.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida