Fysiologi

2 november 1998

Författare Björn Jonson, Håkan Westling, Thomas White och Per Wollmer (red)
Titel Klinisk fysiologi – med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
447 sidor
Förlag Liber 1998.
Cirkapris 900 kronor
Internetpris 625 kronor på www.bokhandeln.liber.se
ISBN 91-47-04832-8

Detta är en lärobok för blivande biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare och den utgår från att basala kunskaper i anatomi och fysiologi redan finns hos den studerande. Boken är upplagd med ett stort antal bilder, förklarande figurer och faktarutor. Det gör den användbar också som handbok eller uppslagsbok.

Undersöknings- och behandlingsmetoder där radioaktiva isotoper används har blivit alltmer vanliga i sjukvården. Därför finns ett särskilt kapitel om nuklearmedicin. Dessutom ett om klinisk neurofysiologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida