Fysisk aktivitet skrämmer hjärtsjuka

2 januari 2013

Var femte hjärtsjuk patient är fortfarande ett halvt år efter insjuknandet så rädd för att röra på sig att det får negativa konsekvenser för hälsan. Det visar en studie på 332 patienter med kranskärlssjukdom. De oroliga patienterna deltog inte i hjärtrehabilitering i samma grad som de övriga, presterade sämre på muskeltester och rörde sig mindre. Men hos dem som deltog i fysisk träning och hjärtrehabilitering minskade rörelserädslan. ?

Forskaren drar slutsatsenatt de som är rädda för att röra på sig måste identifieras så fort som möjligt, så att de kan få hjälp med träningsbaserad hjärtrehabilitering.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida