Gå samman – ett sätt att möta framtiden

Tu blev ett. På epsu-kongressen i Bryssel togs det sista steget till en sammanslagning av de fackliga sam­organisationerna för offentliganställda i Europa.

29 juli 2009

Sedan EPSU 2000 bröt sig loss från iska, internationalen för stats- och kommunalanställda, har den viktigaste uppgiften varit att fungera som en effektiv part till eu-kommissionen i den så kallade sociala dialogen. Men rollfördelningen mellan epsu och den europeiska avdelningen av iska har upplevts som oklar.?

Utvecklingen, inte minst att eu sedan 2000 har gått från att ha 15 till 27 medlemsländer, gjorde att en sammanslagning började diskuteras igen. Och nu är den alltså klar.??

Fusionen innebär att iska:s Europasektion går upp i epsu. Det betyder bland annat att epsu kommer att ha medlemsorganisationer också i länder som står utanför eu.?

– När eu växer är en sammanslagning av epsu och iska-Europa ett förnuftigt sätt att möta framtiden. Den nya organisationens mål är att möta globaliseringens utmaningar och samtidigt ge medlemmarna i de organisationer som ingår i epsu bättre service för de insatta resurserna, sa Annette Carnhede från svenska st, som var epsu-styrelsens föredragande på kongressen.?

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk, som också ingår i epsu-styrelsen, är nöjd med att sammanslagningen har kommit till stånd. Det är inte bara det att eu har växt sedan 2000, utan också att eu har blivit mer aktivt gentemot de länder i Europa som står utanför eu.??

Ingrid Frisk framhåller epsu:s betydelse som part i den sociala dialogen med eu-kommissionen. Men också att organisationen arbetar lite mer »nor­diskt«, det vill säga möter andra parter i direkta överenskommelser. ?

Ett exempel på det är överenskommelsen med sjukhusarbetsgivarna inom eu, Hospeem, om skärpta regler mot stick- och skärskador.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida