Gamla anställningsvillkor gäller i tolv månader hos en ny arbetsgivare

1 november 1999

Upphandlingen av vårdcentraler i Södra Stockholms
sjukvårdsområde (SSSO) är en följd av två beslut i landstingsfullmäktige:
    
Den 8 december 1998 beslutade fullmäktige att man tydligare skulle skilja mellan den som beställer vård och den som utför den. En beställarorganisation och en produktionsförvaltning skapades.

Den 16 juni 1999 togs beslutet om »mångfald i vården«. Enligt fullmäktiges beslut är det framför allt personalgrupperna i vården som ska stimuleras till att ta över driften av den egna arbetsplatsen. I och med att landstinget nu begär in anbud via upphandling ger man också andra producenter möjlighet att ta över vårdcentralerna.
    
För att stimulera personalen att ta över den egna verksamheten har ett särskilt Mångfaldsprojekt startats. Genom projektet har man erbjudit de intresserade information och kontakt med stödjande konsulter (till exempel revisionsföretaget Öhrlings).

I SSSO, som ligger steget före de andra sjukvårdsområdena, har man nu tagit det andra steget genom att gå ut med upphandlingsunderlag och begära in anbud. När de är granskade och utvärderade kommer beställarorganisationen att
anta det anbud som passar bäst och sluta avtal med en ny vårdproducent.
    
Grundtanken är att personalen stannar kvar på sin arbetsplats också om den övergår i privat regi. Om personalgruppen själv tar över är det rätt naturligt att det blir så. Om någon utomstående tar över ska denna erbjuda fortsatt anställning. Den som inte vill följa med till en ny arbetsgivare har rätt att behålla sin anställning i landstinget. Då blir den anställde
förstås omplacerad. Vid eventuell övertalighet kommer reglerna i LAS att tillämpas.
    
De anställningsvillkor man har i landstinget får behållas
i tolv månader hos den nya arbetsgivaren. Därefter tillämpas det avtal som gäller hos honom. Det gäller till exempel semesterns längd. Komptid nollställes vid bytet, medan
sparade semesterdagar kan sparas om den nya arbetsgivaren går med på det.
    
Och hur blir det med guldklockan? Den delas i vanliga fall ut efter 30 år som anställd hos landstinget, men den som byter arbetsgivare på grund av upphandlingen kan få den redan efter 25 års anställning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida