Gamla i särskilda boenden kan få för lite sjukvård

Äldre människor som bor i särskilda boenden får mindre medicinsk specialistvård än de som bor hemma. Det kan tyda på att de utgör en marginaliserad grupp i samhället när det gäller tillgång till vård och behandling.

1 november 2005

Sjuksköterskan och doktoranden Staffan Karlsson har studerat äldres konsumtion av vård och omsorg på regional och kommunal nivå samt vård och omsorg från närstående.

De i särskilt boende var äldre och hade genomgående större funktionsnedsättningar än de som bodde i eget boende. De var därmed också mer beroende av hjälp med ADL, som personlig hygien, av- och påklädning och ätande.

Trots det visade studien att de äldre i särskilda boenden hade färre kontakter med medicinsk specialistvård än de som bodde hemma. Däremot hade de fler kontakter med primärvården.

Får för lite vård?

Om denna skillnad betyder att de är i mindre behov av specialiserad vård eller får vård på för låg nivå vågar Staffan Karlsson inte säga säkert.

? Det kan ju vara så att de får den vård de behöver på det särskilda boendet, men det kan också vara så att de får för lite vård, säger han.

Samtliga knappt 2 000 som deltog i studien hade varaktig hjälp från kommunal vård och omsorg. Ungefär hälften av de undersökta bodde i särskilt boende och hälften i eget boende.

Studien presenterades på måndagen som en av flera delstudier i den skånska delen av SNAC (Swedish national study on ageing and care), en nationell studie av äldre och deras behov av vård och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida