Gamla ska slippa glappet i vården

Landsting och kommuner måste tänka okonventionellt och pröva nya lösningar när gamla människor behöver sjukvård. Det menar Inger Lundkvist på Landstingsförbundet.

Vid ett symposium på läkarstämman diskuterades vad som görs för att förbättra omhändertagandet av äldre multisjuka.
Med propositionen Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet, som regeringen nyligen beslutade om, ökar kraven på huvudmännen att lösa problemen gemensamt.

? Propositionen ger huvudmännen världens chans att bilda gemensamma nämnder för sjukvård och omsorg av äldre, säger Margaretha Spjuth på Kommunförbundet.

Landstingsförbundet och Kommunförbundet planerar nu ett projekt där strategier för vård och omsorg av äldre ska skapas.

Till att börja med kommer förbunden tillsammans med kommuner och landsting att ha rådslag för att hitta de problem och frågeställningar som finns.

Det handlar om att den som kan få sitt vårdbehov tillgodosett i sin bostad inte ska behöva åka till sjukhuset, medan den äldre människan som verkligen behöver det ska läggas in.

När patienten vårdas på sjukhuset ska vistelsen där utnyttjas optimalt. Patienten ska få den genomgång som är nödvändig; kanske behöver medicinen ställas in och då ska man passa på att göra det. Vårdplanering ska göras så att patienten får det omhändertagande han eller hon behöver, oavsett huvudman, när det är dags för utskrivning.

? Vi pratar ofta om patienten i centrum. Nu måste vi se till att det blir så också. Vi måste se vårdkedjan i sin helhet, säger Inger Lundkvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida