»Går det att få högre lön genom att fjäska, då har man en dålig chef som bör bytas ut.«

10 januari 2000

Mellan fängelset och sjukhuset i Härnösand har man klämt in två gruppboenden. På Södergården bor dementa, medan Lönne-Bo är ett särskilt boende för personer med fysiska krämpor.

– Individuella löner ska vi ha. Och då måste förhandlingarna föras långt ut i organisationen. För ska man kunna sätta individuella löner måste arbetsgivare och förhandlare känna den person de ska sätta lön för.

Anders Högström är bestämd på den punkten. Han är företrädare för de omkring 20 sjuksköterskorna i Härnösands kommun. Och chef för Lönne-Bo.

Anders Högström befinner sig alltså i den rätt ovanliga situationen att vara både chef och facklig företrädare. Men det är bara som företrädare som han har fått vara med och förhandla.

Nu är han naturligtvis inte chef över sig själv, inte heller över dem han förhandlar för. Han är chef för undersköterskor och andra kommunalare på Lönne-Bo. Förhandlingarna för dem sker centralt i kommunen, långt över hans huvud.

Härnösand har Västernorrlands lägsta sjukskötersketäthet. De 20 sjuksköterskorna har samlats i en egen organisation direkt under socialförvaltningen. Det är Anders Högström kritisk mot. Han tycker att det är ett steg tillbaka från en organisation där också sjuksköterskorna ingick i den vanliga vårdorganisationen.

Däremot är han en ivrig tillskyndare av ett individuellt lönesystem. Med ett sådant kan sjuksköterskorna utnyttja marknadskrafterna. Bristen på sjuksköterskor tvingar arbetsgivaren att höja lönerna. Härnösands kommun betalar också mer än landstinget.

För första gången tillämpade man i år också den klausul i avtalet som säger att man ska förhandla decentraliserat. Sjuksköterskorna är en pilotgrupp i Härnösand, ingen annan grupp har förhandlat så långt ut i organisationen. Från Vårdförbundets sida utsåg man en förhandlingsgrupp, som bestod av en representant för vart och ett av de tre distrikt kommunen är indelad i. Gruppen gjorde upp ett förslag till struktur för vad som skulle lönesättas: utbildning, förskrivningsrätt och så vidare.

– Vi var väl förberedda när vi kom till förhandlingarna och visste vad vi ville. Så var det inte på arbetsgivarsidan. De hade i och för sig ett förslag till fördelning av lönesumman men dålig struktur och ingen lönespridning. De visste väldigt lite om vår utbildning och våra kunskaper.

Bästa utfallet i Härnösand
Förhandlingarna gick trögt. Men till slut enades man om kriterier som låg nära det förslag Vårdförbundet hade fört fram. I själva löneförhandlingen lyckades företrädarna också höja nivån. Vårdförbundet fick det bästa utfallet av alla fackliga organisationer i Härnösand.

– Det var ingen strategi från kommunens sida att lönerna skulle ligga över landstingets. Men så blev det, konstaterar Anders Högström förnöjt.

Nyexaminerades löner väcker kritik
Vad säger medlemmarna? I stort är de nöjda. Den kritik han möter gäller snarast att marknadskrafterna gör det möjligt för nyexaminerade sjuksköterskor att kräva »för hög« lön. Men han brukar påpeka att det inte är något negativt.

– Som facklig företrädare har jag det med mig till arbetsgivaren som ett argument för att höja lönenivån totalt sett, säger Anders Högström.

I det nya avtalet vill han se ytterligare steg mot decentralisering av förhandlingarna – det enda sättet att få lönerna riktigt rättvisa.

Finns det då inte risk för så kallade fjäsktillägg?

– Går det att få högre lön genom att fjäska, då har man en dålig chef som bör bytas ut! säger Anders Högström bestämt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida