Gav fel person läkemedel

Kvinnan kände sig förgiftad, kräktes och hade ont i magen men hennes symtom bedömdes vara normala biverkningar av narkosen.

Inför sin operation för resistens i vänster ljumske fick kvinnan av en sjuksköterska två Alvedon som smärtlindring. Strax efter räckte en annan sjuksköterska fram två Alvedon, en Oxycontin 10 mg och en Brufen 200 mg. Kvinnan sa att hon just hade fått två Alvedon men tog emot och svalde de två andra läkemedlen innan hon gick in på sin sal.

Sjuksköterskan upptäckte då att kvinnan inte var den hon trodde utan att hon hade gett läkemedlen till fel patient.

Kvinnan anmälde sjuksköterskan till Ansvarnämnden. Hon hävdade att hon kände sig yr, att hennes blodtryck sjönk och att hjärtat slog häftigt. Kvinnan kände sig förgiftad, kräktes och fick ont i magen.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon snabbt kontrollerade att läkemedlen inte var farliga för patienten, kontaktade läkare, informerade patienten och gjorde en journalanteckning. Illamående och yrsel är vanliga biverkningar av narkos och läkaren ansåg, enligt sjuksköterskan, att felmedicineringen gjorde patienten väl smärtlindrad.

Ansvarsnämnden skriver att kvinnan inte visade några tecken på överdosering eller att symtomen skulle bero på felmedicineringen. Att inte alltid ha tillgång till läkemedelslistan för dokumentation vid administrering av patientens läkemedel är dock ingen tillfredsställande rutin. Ansvarsnämnden konstaterar att de namnkontroller sjuksköterskan sa sig ha utfört uppenbarligen inte räckte och påpekar att den som ger läkemedel måste förvissa sig om att det är rätt patient som får den.

Sjuksköterskan får därför en erinran. (hsan3355/04:b4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida