Gav insulin trots låga värden

Den 83-åriga kvinnan hade kraftigt svängande blodsockervärden. Trots lågt värde på kvällen fick hon den ordinerade kvällsdosen av sjuksköterskan.

7 oktober 2002

Socialstyrelsen har anmält sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och yrkat på att hon ska åläggas disciplinpåföljd.

Kvinnan vårdades på ett sjukhem efter en stroke. På grund av sin svårinställda diabetes typ 2 hade insulinet ordinerats av en endokrinolog.

Hennes blodsockervärden kontrollerades minst fyra gånger om dagen. Dels inför de ordinerade insulindoserna morgon och kväll, dels på för- och eftermiddagen för eventuella extra insulindoser.

Avsikten med detta måste enligt Socialstyrelsen uppfattas som en vägledning för sjuksköterskan om att en dosändring av de fasta insulininjektionerna kunde behöva göras.

Den aktuella kvällen var kvinnans blodsockervärde 3,2 millimol per liter. Normalvärdet var (enligt Laurell, Klinisk kemi 1999) 3,3?5,6 millimol per liter.

Trots detta gav sjuksköterskan den ordinerade insulindosen. Samtidigt ombesörjde hon att kvinnan fick fruktyoghurt samt beordrade extra smörgås och mjölk. Hon informerade nattsjuksköterskan om sina åtgärder och uppmanade denne att senare kontrollera blodsockret.

Vid midnatt fann nattsjuksköterskan kvinnan somnolent, kallsvettig och förvirrad. Hon kallade på jourläkaren som noterade att blodsockret sjunkit till 1,0. Kvinnan ordinerades 30-procentig glukos och en och en halv timma senare hade blodsockret stigit till 6,1. Framåt morgonen hade kvinnan återhämtat sig.

I sitt yttrande till Ansvarsnämnden skriver sjuksköterskan att det fanns klara direktiv att följa endokrinologens insulinordination och att det sedan nära ett år tillbaka fanns uppgift om att läkare skulle kontaktas när blodsockervärdet låg under 2, samt att extra kosttillskott skulle ges om blodsockervärdet låg under 6,2.

Ansvarnämndens bedömning är att blodsockerhalten visserligen var låg men att patientens tillstånd i övrigt inte var oroande. Med hänsyn till detta och till de säkerhetsåtgärder som vidtogs ? extra mat och rapportering till nattsjuksköterskan ? kan sjuksköterskan inte anses ha handlat felaktigt, enligt nämnden. Hon borde däremot ha lämnat särskild information om fallet till avdelningsläkaren dagen efter händelsen.

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2871/01:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida