Gav patient fel vaccin

14 april 1997

I stället för en vaccinering mot misstänkt hepatitsmitta fick den 27-åriga patienten en injektion influensavaccin. Mannen anmälde sjuksköterskan på företagshälsovården till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan vidtog adekvata åtgärder när hon upptäckte sitt misstag. Hon gav patienten rätt vaccin och underrättade verksamhetens medicinskt ansvariga läkare.

Men det fel hon begick var varken ringa eller ursäktligt, anser nämnden, och ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft. (HSAN 2297/95:A2)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida