Gavs piller och ny tid

13 maj 2002

En 57-årig man sökte i sällskap med sin far vård på vårdcentralen för nattliga svettningar och besvär med tungan. Mannen trodde att han led av en farlig sjukdom och hade försökt ta sitt liv genom att skära sig i ena handleden.

Den läkare som undersökte 57-åringen ansåg att han var deprimerad och kontaktade den psykiatriska kliniken. Överläkaren där bedömde att patienten var ångestladdad på grund av för hög arbetsbelastning. Han ordinerade Zoloft och gav en återbesökstid tre veckor senare.

Tre dagar därefter återkom mannen till den psykiatriska kliniken för sömnsvårigheter och svettningar. Den då tjänstgörande läkaren bedömde att patienten var orolig och ångestfull med depressiva inslag. Fyra dagar senare hittades mannen död i sin bostad. Han hade skurit sig i halsen.

Socialstyrelsen anmälde överläkaren på den psykiatriska kliniken till Ansvarsnämnden och konstaterar att en bedömning av suicidrisk och en flerdimensionell diagnostisk bedömning ska göras av självmordsnära patienter. Enligt Socialstyrelsen var det mycket som talade för att patienten hade en hög suicidbenägenhet, men överläkaren har inte redovisat att han har gjort någon analys av den och inte heller att han har gjort en flerdimensionell diagnostisk bedömning.

Någon behandlingsplan med aktiv uppföljning redovisas inte heller.

Överläkaren hävdade i sitt svar till nämnden att han utfört vederbörliga bedömningar och upprättat en behandlingsplan i samråd med patienten och hans far.

Nämnden delar Socialstyrelsens bedömning och ger överläkaren en erinran. En av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet och ansåg att överläkaren borde slippa påföljd. Han påpekar bland annat att patienten erbjöds inläggning på annan ort, eftersom det inte fanns plats på sjukhuset, men mannen avböjde. (HSAN 1636/01:b4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida