”Ge de dödsdömda sjuksköterskorna i Libyen en rättvis rättegång”

Fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare sitter fängslade i Libyen. Tidigare har en dödsdom mot dem upphävts. Vårdförbundet uppmanar nu tillsammans med den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN de libyska myndigheterna att ge de fem en rättvis rättegång.

14 september 2006

Fallet med de sex sjukvårdsanställda har väckt stor internationell uppmärksamhet ända sedan de fängslades 1999. De anklagades då för att ha infekterat 400 barn med hiv-virus. Hela tiden sedan dess har de levt under hot om avrättning och har utsatts för både fysisk och psykisk tortyr.

I maj 2004 dömdes de sex till döden, men i december 2005 slogs det fast att den domen skulle upphävas. Trots detta har ingenting hänt. De sitter fortfarande fängslade.

Lever under hot om avrättning

– Läget är förfärligt. De lever under hot om avrättning. Och trots att både åklagare och försvar är överens om att det har funnits stora brister i hur de behandlats från första början, har inga åtgärder vidtagits, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Anklagelserna mot de sex motsägs av expertvittnen. Dessa har flera gånger sagt att barnens hiv-infektioner med största sannolikhet orsakats av bristande hygien på det barnsjukhus där de fem arbetade och att smittspridningen skedde innan de började sin anställning där. Libyens högsta domstol har dock inte brytt sig om detta.

Måste få juridisk hjälp och kalla vittnen

Nu uppmanar alltså Vårdförbundet och övriga medlemmar i ICN (från totalt 129 länder) de libyska myndigheterna att omedelbart föra över de sex från fängelset till husarrest. Dessutom måste de få tillgång till juridisk expertis och möjlighet att kalla de vittnen som de vill ha samt en skyndsam och opartisk rättegång.

– Vi kommer att fortsätta våra upprop om en rättvis rättegång ända tills de får den, säger Anna-Karin Eklund.

Hon säger att Vårdförbundet bland annat tänker kontakta den ansvarige ministern i Libyen och försöka få den svenska regeringen att agera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida