Gen för astma triggar i gång allergi

5 maj 2006

Barn med en särskild variant av astmagenen GSTP1 som utsätts för luftföroreningar från bilavgaser löper stor risk att drabbas av allergi mot vanliga allergen, som pollen eller pälsdjur. Det visar en ny avhandling av läkaren Erik Melén vid Karolinska institutet i Stockholm.

– Resultatet har gett oss förståelse för det samspel mellan arv och miljö som gör att vissa barn har ökad risk för att drabbas. Däremot är det för tidigt att börja med screening för att hitta dem som har den speciella genvarianten.

Läs avhandlingen på www.ki.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida