Genetiskt vaccin
mot hiv testas

En svensk forskargrupp har skapat ett genetiskt vaccin mot hiv som ger livslång immunitet hos möss. Immuniteten har skapats direkt i djurens slemhinnor.

28 februari 2003

Jorma Hinkula är biomedicinsk analytiker och chefsmikrobiolog vid avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet. Vid Karolinska institutet i Stockholm har han sedan länge lett en forskargrupp som med hjälp av olika tester på djur försökt få fram ett verksamt så kallat genetiskt vaccin mot hiv. Det ser nu ut att ha lyckats.

? Med bara två immuniseringstillfällen har vi kunnat få en immunitet som räcker en hel livstid på mus.

Idén till det nya vaccinet härstammar egentligen från en grupp prostituerade i Kenya som tycks vara immuna mot hiv. Liknande grupper har börjat dyka upp i Gambia, Centralafrika, Italien, Spanien, Thailand, Kambodja och usa.

Kvinnorna bär inte på IgG-antikroppar mot hiv i serum, vilket är det klassiska sättet att definiera immunitet på. Däremot har det visat sig att de har IgA-antikroppar mot hiv i slemhinnorna, exempelvis genitalia-, tarm- och munslemhinnorna.

IgA-antikropparna förhindrar för det mesta hivviruset från att passera slemhinnan. Om viruset ändå lyckas slinka igenom neutraliseras det av immunförsvarets t-mördarceller.

Prova på grisar och apor
Nästa steg är att prova det nya vaccinet på grisar eller eventuellt apor. Helst av allt hade Jorma Hinkula velat prova det direkt på människor. Med de nya genetiska vaccinerna bör riskerna för att framkalla sjukdom vara betydligt mindre än med de traditionella vaccinerna som görs på försvagat, men dock levande, virus.

Vid genetisk vaccinering plockas arvsmassan ut från smittämnet. Några få gener placeras i en bakteriell plasmid (ringformad dna-molekyl) som sedan förs in
i kroppen på den som ska skyddas. Därefter börjar kroppen själv producera vaccinproteinerna.

Det finns i dag cirka 400 möjliga vacciner, varav ett 60-tal är nära att testas kliniskt på människa.

? Att vi inte har kommit längre i vår strävan att få fram ett verksamt vaccin mot hiv beror egentligen på dumhet. Det har länge funnits flera bra vaccinkandidater. Experterna kan inte enas om vilket vaccin som teoretiskt sett är bäst. I stället för att verkligen ta reda på hur de fungerar empiriskt stöds inte försöken ekonomiskt eller resursmässigt så att de blir genomförbara, säger Jorma Hinkula, som tycker att situationen bäst kan liknas vid käbblet i en politisk-akademisk sandlåda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida