Genusforskning med medicinskt förtecken

3 november 2006

Centrum för genusforskning är ett nystartat nätverk vid Umeå universitet. Uppgiften är att skapa en mötesplats för forskare från olika fakulteter. Centrumet ska också få till stånd en dialog med det omgivande samhället. På dagordningen står bland annat en öppen seminarieserie med ett par seminarier per termin samt forskningssamarbete. Det första projektet ska behandla frågan om ökad jämställdhet i arbetslivet leder till ökad tillväxt genom bättre hälsa och färre sjukskrivningar. Det har fått stöd från Vinnova med tre miljoner kronor.

www.umu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida