Geografiska skillnader i infarktdöd på sjukhus

3 mars 2006

Personer under 75 år från områden med låg socioekonomisk nivå som tas in på sjukhus för hjärtinfarkt dör i större utsträckning av infarkten än personer från områden med hög socioekonomisk nivå. Det framgår av en studie från Malmö där forskarna studerat andelen överlevande 28 dagar efter infarkten.

Bland tänkbara förklaringar till den ökade risken nämner de skillnader i riskfaktorer, förekomst av annan sjukdom, behandling, svårighetsgrad hos sjukdomen eller i den tid det tar från symtomens början tills patienten kommer till sjukhus. Men de påpekar att tidigare studier i Malmö visar att andelen som behandlas för högt blodtryck och som når målet med behandlingen inte skiljer sig åt mellan hög- och lågriskområden.

Källa: Journal of Internal Medicine 2006;259:164-172.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida