Ger råd mot psykisk ohälsa på arbetet

12 januari 2004

Var fjärde anställd inom hemsjukvården har utsatts för hot, enligt en studie från Enheten för psykisk hälsa inom Stockholms läns landsting. Studien har genomförts som en arbetsmiljöenkät och har besvarats av 448 anställda, varav 300 sjuksköterskor. Enligt rapporten bör det på alla enheter finnas en övergripande handlingsplan för att förebygga psykisk ohälsa. En sådan bör bland annat innehålla en kartläggning av psykiskt påfrestande situationer och stödinsatser vid akuta händelser. Mer information finns på hemsidan: www.sll.se under rubriken Samhällsmedicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida