Gerontologi ?

Äldre och åldrandeGrundbok i gerontologi. Marie Ernsth Bravell (red). Gothia förlag 2011, www.gothiaforlag.se. ISBN 978-91-7205-7548??

5 oktober 2011

Vi tror ibland att äldre och gamla människor är ensamma och ledsna. Men det har inte stöd i forskningen och kan vara en myt. Bortsett från demenssjukdomar, som blir vanligare ju äldre vi blir, säger sig äldre personer inte må sämre psykiskt än yngre. På frågan om känslor beskriver äldre ett högre välbefinnande än yngre. De är också mer känslomässigt stabila jämfört med yngre personer. Ett aber med äldreforskning finns dock; det är oftast de kryaste bland de äldre som tackar ja till att delta i studier.

Hur vi åldras ser också väldigt olika ut. Det startar någonstans runt 35 och går olika fort hos olika individer. Åkommor och funktionshinder av olika slag kommer vi inte undan, men en del drabbas tidigare i livet och andra senare. Hur mycket det påverkar vår hälsa varierar mycket. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida