GI – bevisat bra för diabetiker

27 februari 2009

En ny internationell studie visar att den populära gi-kosten sänker blodsockernivån hos diabetiker utan att riskera blodsockerfall.?– Effekten motsvarar ungefär den man får av tablettbehandling, säger professor Kjell Asplund, ordförande för projektet Mat vid diabetes vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu.

– Studien visar på de kortsiktiga effekter som en lågkolhydratkost har på blodsockernivån, men säger ingenting om de långsiktiga effekterna eller om komplikationer.

Det är forskare vid Cochrane-institutet som efter en genomgång av elva olika studier med totalt 402 deltagare slår fast gi-kostens nytta. Studien omfattade både personer med diabetes typ1 och typ 2 och jämförde blodsockernivåer hos grupper som fick låg-gi respektive hög-gi-kost. Resultatet visade att blodsockernivåerna sjönk och perioderna med blodsockerfall minskade hos gruppen som fick låg-gi-kost.

Läs en sammanfattning av studien på: www.cochrane.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida