Gladast är patienterna

Försöken i Sörmland med patientnära analyser har gjort provtagningarna smidigare för patienterna. Samtidigt har biomedicinska analytiker fått nya arbetsuppgifter. Men priset per analys rakar i höjden.

Efter ett år med pilotprojekt är en utvärdering klar. Den visar nöjda patienter men kraftigt ökade kostnader.

Det var förra hösten som fem pilotprojekt för patientnära analyser sattes i gång: på en vårdcentral i Strängnäs och en i Nyköping, barnkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, intensivvårdsakuten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt en medicinsk mottagning vid Nyköpings lasarett. Projekten ska prova om politikernas mål är möjligt: att åtta prov av tio görs patientnära.

Nya analysinstrument placerades ut och ett nytt datasystem för elektronisk hantering av remisser och provsvar infördes och kopplades till datajournalsystemet.

På var och en av de båda vårdcentralerna anställdes en biomedicinsk analytiker för att klara hanteringen av de nya och mer avancerade multianalysinstrumenten.

– Som helhet har jag upplevt det som mycket positivt. Men det var lite kärvt i början. Framför allt läkarna hade svårt för att ta till sig de ändrade arbetsrutinerna, säger Barbro Jansson som arbetar som biomedicinsk analytiker på vårdcentralen i Strängnäs.

Tidigare kunde labbet serva läkarna med Hb, glukos och crp. I dag kan de få en rad kemiska analyser gjorda. På mindre än 30 minuter kan doktorn få ett fullständigt blodstatus. Men samtidigt har kravet på kvalitetssäkring och journalföring ökat. Varenda prov som ska analyseras måste beställas via journalsystemet.

Antalet arbetsmoment från det att doktorn beställer ett akut Hb till dess han får svar har blivit fler. Svarstiden för ett vanligt Hb har i genomsnitt ökat från 7 till 16,5 minuter. Förr kunde läkaren skriva en lapp till sjuksköterskan som efter en stund kom tillbaka och muntligen rapporterade resultatet. Det går inte längre.

I samband med att pilotprojekten i höstas övergick till att ingå i den ordinarie verksamheten gjordes en utvärdering. Där konstateras att de nya möjligheter som patientnära analyserande skapat inte fullt ut har utnyttjats för att införa nya arbetsrutiner. Därför har det inte heller gått att få en klar bild över vilka eventuella besparingar som kan göras med patientnära analyser.

Kostnaden för varje enskild analys har mer eller mindre fördubblats. Men vad landstinget sedan tar igen genom att slippa kostnader för ledsagare, dubbla taxiresor, frigörande av läkartid och så vidare är ännu inte utrett. Om patientnära analyser infördes fullt ut i hela landstinget och utnyttjades optimalt skulle det teoretiskt sett gå att årligen spara cirka 60000 besök av yrkesverksamma patienter och cirka 4500 besök av patienter som kräver yrkesverksam ledsagare, enligt projektet.

– I dag är läkarna mer positiva. Jag tror att det är få som skulle vilja gå tillbaka till den gamla ordningen, säger Barbro Jansson.

– Men framför allt tycker patienterna att det här systemet är bra. Förr fick de först gå till labbet för att en vecka senare komma till doktorn.
I dag sköts allt vid ett och samma tillfälle.

– Fast det är klart, en del pensionärer tycker att det är så trevligt att komma hit så de hade nog gärna velat komma flera gånger, säger hon och skrattar.

Hur det ska bli i fortsättningen är oklart.

Tanken var att pilotprojekten skulle utnyttjas som plattform för att införa patientnära analyser i betydligt större skala. Men i slutet av januari avgick plötsligt den socialdemokratiska landstingsledningen i Sörmland, efter en tvist med oppositionen om ett sparförslag.

– Hittills har det inte funnits någon ambition från landstingspolitikernas sida att montera ner det som redan är uppbyggt. Tvärtom ville man gå vidare.

Det säger Lars Lundgren, medicinsk utvecklingschef vid Capio Diagnostik AB, företaget som på entreprenad sköter laboratoriemedicinen i Sörmland.

Han antar att politikerna nu i första hand kommer att inrikta sig på att införa patientnära analyserande i de delar av landstinget som redan har elektronisk journal, det vill säga primärvården och Nyköpings sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida