Glesare helgschema testas i Västernorrland

Glesare helgschema testas i Västernorrland
Maria Bäckman, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Västernorrland, anser att glesare helgtjänstgöring måste införas för samtliga medlemmar.

Landstinget prövar minskat helgarbete, två av fem, på några avdelningar. Bra säger Vårdförbundet, men mer behövs.

– Landstinget har successivt gått mot tjänstgöring varannan helg. Detta kombinerat med att många jobbar treskift har skapat ett stort tryck på våra medlemmar. Det är tufft att jobba så, och många söker sig till andra arbetsgivare där arbetsmiljön och lönen är bättre, säger Maria Bäckman, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Västernorrland.

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om de massuppsägningar som drabbat Västernorrland. Bland annat har 25 av 34 narkossjuksköterskor på Sundsvalls sjukhus sagt upp sig i protest mot låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Ettårigt projekt i liten skala

Personalens upplevelse av arbetsmiljön är en av orsakerna till att landstinget nu testar ett nytt koncept. Med start efter sommaren ska några utvalda avdelningar på sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik få utökad grundbemanning. Tanken är att det ska ge utrymme för glesare helgtjänstgöring, två av fem helger i stället för varannan.

Landstinget hoppas att projektet, som ska löpa under ett år, bidrar till att befintlig personal stannar, samt underlättar nyrekryteringar.

”Våga testa på fler ställen”

Maria Bäckman är positiv till initiativet, men hade helst sett att det gällde alla Vårdförbundets medlemmar i Västernorrland. Hon tror att gränsen redan är passerad, småskaliga försök av det här slaget räcker inte.

– Den krassa verkligheten är att det behövs mer personal om man ska få ihop schemat. I dag är det få sökande, men det här skulle kunna öka attraktiviteten. Då måste man våga testa det på flera ställen, och sen får man utvärdera under resans gång.

En fråga om resurser

Karin Rapp, direktör för opererande vård i Landstinget Västernorrland, svarar i Tidningen Ångermanland på frågan varför inte glesare helgtjänstgöring införs för alla, när man vet att det är vad personalen vill ha.

– Det handlar om vilka ekonomiska möjligheter som vi har. Vi måste också visa för våra uppdragsgivare, det vill säga politikerna, att det här är rätt sätt att jobba och då måste vi göra det i projektform och följa kostnadsutvecklingen.

Vilka avdelningar som omfattas av projektet är ännu inte offentliggjort.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida