Glöm inte samtal om fötterna

6 april 2011

Sjuksköterskan Lise-Lotte Edwall vid Sahlgrenska akademin i Göteborg studerade under fyra år rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan. Hon fann att vanliga komplikationer vid diabetes, som nerv- och kärlskador i fötterna, ökade under den tiden. Hennes slutsats är att en del av de problemen hade kunnat förebyggas om samtal om egenvård av fötterna alltid hade förts med patienterna. De hade då kunnat sköta sina fötter bättre och sluppit en del av komplikationerna.?

Avhandlingen heter Rutin­besöket hos diabetessjuksköterskan. Vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida