God hälsa trots oro

4 augusti 2006

Äldre döva personer har fler depressiva symtom än hörande jämnåriga. Trots det upplever de hög grad av hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuten Monica Werngren-Elgström har intervjuat 45 döva personer över 65 år i Skåne. Av dem hade två tredjedelar sömnsvårigheter och en tredjedel led av depressiva symtom, som trötthet och att ha nära till gråt. De hade också fler spänningssymtom, som koncentrationssvårigheter och nervositet, än sina jämnåriga. Att de ändå mår bra tror forskaren beror på att döva har lärt sig att hantera sitt handikapp och att de har en stark kulturell gemenskap i den »döva« världen.

Avhandlingen Deaf sign language users  prevalence and aspects of quality of life in old age har lagts fram vid Lunds universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida