»Gör arbetslivet föräldravänligt«

28 februari 2003

I dag missgynnas föräldrar som arbetar
deltid, skriver TCO till regeringen. TCO pekar på risken för att ersättningen vid arbetslöshet beräknas på den inkomst man haft samtidigt som man varit föräldraledig, inte inkomsten innan föräldraledigheten påbörjades. Det kan få småbarnsföräldrar att välja bort möjligheten att gå ned i arbetstid för risken att förlora i ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida