Gör inte besöket kort för att patienten är otrevlig?

Patienten var påstridig, men med rätt frågor rämnade fasaden.?

6 april 2011

I dag är det min dag i telefonen. Måndagar är det hög belastning och tider till läkare och distriktssköterska blir snabbt fyllda. Vi sitter flera i telefonen på måndagar, vilket är nödvändigt för att hinna ta alla samtal inom en rimlig tid.??

Jag har avverkat cirka trettio samtal och det börjar bli lunchdags. Jag tar nästa samtal, en stressig mansröst i telefonen säger att han omgående måsta mäta sitt blodtryck — i dag!?

Jag känner en oprofessionell irritation över tonläget som inte ger möjlighet att diskutera anledningen och hur akut det är. Mitt låga blodsocker gör inte saken bättre. Jag tvingar mig till att lugnt fråga om eventuella mediciner, aktuella besvär och om någon har rekommenderat blodtrycksmätning just i dag.?Jag får ett kort svar att efter mätning med egen mätare i hemmet har värdet legat för högt och måste kontrolleras. Dessutom måste ett blodprov tas vilket en släkting, som är läkare, har sagt.

Efter att ha frågat efter de uppmätta värdena i hemmet, bedömer jag att det inte ger anledning till en akuttid i dag. Jag ser i journalen att blodtrycksmedicin är insatt för några veckor sedan och att blodprov är ordinerat efter blodtrycksmätning, vilket jag informerar om.?

Det blir en diskussion med missnöje och lätt aggressiv ton hos patienten över att inte få komma i dag. Jag förklarar att det på måndagar är högre belastning, tider tar slut och det som är mest akut måste prioriteras.?

Jag erbjuder en tid för blodtrycksmätning i morgon, vilket motvilligt accepteras. Jag har själv mottagning då och bokar en tid hos mig.

Dagen efter kommer mannen med raska steg , talande i mobiltelefonen, in i mottagningsrummet. Jag får vänta en stund, tills samtalet är slut. Efter avslutat samtal hälsar jag och ber honom sitta ned. Han tittar på klockan och frågar hur lång tid det tar.?

Jag informerar om de rutiner vi har med vila före mätning och kopplar på manschetten. Fingrarna trummar mot stolens armstöd och foten stampar lätt i golvet. Jag ber honom slappna av så mycket som möjligt.?

Blodtrycket är, som väntat, för högt. Jag frågar om mannen vet något om blodtryck och vad som kan påverka det. Han vet det mesta och förstår också varför det är för högt. Jag frågar vidare eftersom jag uppfattar att det finns ett behov att berätta.?

Skilsmässa nyligen, ansvar för flera mindre barn, oro för ex-frun som är sjuk, oro för barn som inte vill träffa sin mamma, sover dåligt, endast några timmar per natt. Det blir också mycket alkohol ibland. Jag får helt plötsligt se en annan sida av denne till en början påstridige och lite ”jobbiga” patient.

Efter en stunds samtal är fasaden mindre tydlig och trummandet med fingrarna upphör. Den privata situationen har nyligen förändrats och det känns svårt att vara ensam om ansvaret för barnen. De mår dåligt och skulle behöva prata med någon. Mannen känner sin egen otillräcklighet.?

Vi får ett bra samtal, som jag tror gjorde gott i den allmänna oron i tillvaron. Fasaden, som visades upp i början, var just en fasad. Jag bokar in en ny lite längre tid för kontroll nästa gång, då vi kan prata mer. Jag erbjuder också kontakt med kurator, vilket han ska fundera på.?

Jag var glad att jag tog mig tid att fråga lite extra. Det är lätt att göra besöket så kort som möjligt ibland, när en patient uppträder lite aggressivt, men kanske det är just vid dessa kontakter det behövs en extra fråga.?

— Distriktssköterskasom ibland ställer en extra fråga

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida