Göran Sjönell avgår i protest

10 maj 2004

Direktören för Familjemedicinska institutet, Fammi hoppar av. Göran Sjönell anser sig inte ha fått stöd hos styrelse, arbetsgivare och fack för det han tycker är viktigast – en ökad satsning på läkare
i primärvården.

Vårdförbundets vice ordförande Margareta Albinsson satt med i utredning inför bildandet av Fammi. Hon är kritisk till Göran Sjönells inriktning.

– Fammis uppgift att lyfta fram olika kompetenser inom primärvården är bra. Men Göran Sjönell har riktat in sig på en yrkesgrupp, läkarna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida