Göteborg attraktivaste studieorten

4 januari 2008

Liksom vid förra intagningen hade sjuksköterskeutbildningen i Göteborg flest sökande per plats till vårterminen 2008. 413 förstahandssökande konkurrerade om 90 platser. Högt söktryck hade även sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm. 420 förstahandssökare konkurre­rade om 160 platser.

Minst antal sökande hade sjukskö­terskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola. Åtta behöriga sökte de tio platser som finns. Bara en av dem hade Blekinge som förstahandsval. www.vhs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida