Göteborg och Lund mest eftertraktade

2 september 2005

Sjuksköterskeutbildningarna i Göteborg och Lund är de mest eftertraktade i landet, i alla fall om man ser till vilken poäng det krävts för att bli antagen. 18,4 poäng på en 20-gradig skala krävdes för att komma in på sitt gymnasiebetyg på dessa skolor. Till Sophiahemmet och Uppsala fordrades det 17,9 respektive 17,8 poäng. Lättast gick det att få plats på Mittuniversitets utbildning i Örnsköldsvik; där behövdes det bara 14,9 poäng.
www.vhs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida