Gotland betalar för omtvistad ob

6 januari 2006

Under mer än ett års tid har Vårdförbundet krävt att de drygt 350 medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland ska få ob-ersättning för det arbete de gjort när de flexat på ob-tid. Enligt ett avtal har de rätt att få ersättning om de använder sin flextid så att de arbetar på ob-tid. Först när förbundet förde frågan till tvisteförhandling gick kommunen med på att betala för de två år det gäller.

Exakt hur mycket pengar det rör sig om är oklart. Kommunen ska göra en beräkning och sedan betala ut ett schablonbelopp.

Kommunen ska också betala ut ett skadestånd. Vårdförbundet har dock valt att inte ta ut det i pengar utan som en föreläsning där förbundet väljer innehåll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida