psykisk ohälsa hos unga

Grafik: Så många får komma till bup i tid

Grafik: Så många får komma till bup i tid
Hur många barn som får tid hos bup inom vårdgarantins ramar skiljer sig stort mellan olika delar av landet. Grafik: Vårdfokus

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer. Samtidigt är de regionala skillnader stora, visar Vårdfokus granskning. Hur ser det ut där du bor?

8 september 2020

De långa väntetiderna till bup har blivit en följetong som få vill följa. Som Vårdfokus berättat i tidigare artiklar är vägen till hjälp för unga som mår dåligt ofta lång och snårig.

Läs mer: Nya satsningar ska korta köerna till bup

Knappt en tredjedel av landets regioner klarade i juli i år att erbjuda en tid för första bedömning vid barn- och ungdomspsykiatrin, bup, inom vårdgarantins ramar. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Vårdfokus tagit fram.

Stora skillander

Regionerna redovisar andelen sökande som fått tid inom vårdgarantin till respektive vårdnivå. I genomsnitt får 64 procent en första bedömning inom vårdgarantin. Motsvarande sifftra för fördjupad utredning är 74 procent och för behandling var 85 procent.

De regionala skillnaderna är stora. I Västerbotten och Jämtland-Härjedalen fick knappt vart femte barn ett första besök till bup i tid. I Norrbotten, däremot, fick alla sökande en tid inom vårdgarantins 30 dagar. Även Gotland, Gävleborg och Kalmar befinner sig i toppskiktet (se grafik).

Läs mer: Hon ger snabbare hjälp till barn som mår dåligt

Fördjupad utredning

När det gäller väntetider till fördjupad utredning är variationerna ännu större. Fyra regioner (Kalmar, Västerbotten, Kronoberg och Jämtland-Härjedalen) lyckades inte ge en enda sökande ett besök i tid. 

Barn med lindrigare psykiska problem ska vända sig till första linjens psykiatri inom primärvårdens regi. Där ska de få en tid inom tre dagar för en första bedömning- se karta längst ner. I juni var det endast 51 procent av barnen som fick en tid inom vårdgarantin.

I morgon: Läs mer om kötiderna till bup på Gotland och i Jämtland-Härjedalen.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

 

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida