Granskning av diabetesvård

5 mars 2001

Äldre diabetespatienter i kommunala särskilda boenden får ett sämre omhändertagande än de i ordinärt boende. De får till exempel betydligt färre kontroller av blodsockernivåer, fot- och ögonstatus, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten Hur tillämpas de nationella riktlinjerna för typ-2 diabetes? Den finns tillgänglig på www.sos.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida