Gratis busskort ska få vårdpersonal att ställa bilen

Länssjukhuset i Halmstad vill att personalen tar bussen i stället för bilen. Under oktober ska 46 bilpendlare få ett busskort mot att de utnyttjar det minst tre gånger i veckan.

Satsningen är sjukhusets nya miljöprojekt i samarbete med Hallandstrafiken och förhoppningen är att minska koldioxidutsläppet och bryta invanda resmönster. Projektet riktar sig till de som tar bilen till jobbet varje dag och omfattar även kommunanställda och flera förvaltningar inom landstinget.

46 testresenärer ska få prova att pendla med buss i stället för bil under oktober månad.

Länssjukhusets delmål för 2009 är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter med två procent.

Efter testperiodens slut ska resenärernas synpunkter samlas in för uppföljning. Projektet finansieras delvis av Naturvårdsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida