Gravida bör undvika natur­läkemedel

5 februari 2019

Många gravida har frågor kring växtbaserade läkemedel och ­naturläkemedel och dess påverkan på fostret under graviditet. Men riskbedömningar är svåra eftersom produkterna inte genomgått samma omfattande studier som moderna läkemedel.?

Beslutsstödet Janusinfo.se, som analyserar olika läkemedels påverkan under graviditet, har därför uppdaterat sin hemsida med information om fem av de vanligaste naturläkemedlen, bland annat Johannesört och ingefära. Även om riskerna anses små avråds gravida från att använda växtbaserade läkemedel eftersom det saknas kunskap om effekterna på fostret. Preparateten kan även innehålla tillsatser, som alkohol, som kan påverka fostret.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida