Gravida diabetiker i Internetprojekt

7 augusti 2000

I en nyss påbörjad studie i Lund ska gravida kvinnor med diabetes typ 1 kontinuerligt kunna lämna uppgifter om blodsockervärden till sitt diabetesteam. Det ska ske via en interaktiv diabetesdagbok. Värdena registreras i en databas med hjälp av dator eller mobiltelefon. Diabetesteamet som har tillgång till databasen får en god överblick över kvinnans hälsa och kan snabbt ge råd om eventuell insulinjustering.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida