Gravida lever i otrygghet

7 september 1998

Över 120 länder har i dag bestämmelser om betald mödraledighet och hälsovård under graviditeten. Bland de 120 finns alla i-länder utom tre, USA, Australien och Nya Zeeland.
Trots alla bestämmelser är osäkerheten ändå stor för gravida, framför allt när det gäller anställningstryggheten, enligt en ny rapport från FN-organet ILO. ”I alla delar av världen är förvärvsarbetande kvinnor utsatta för hotet att förlora sitt arbete eller att få lägre lön. Den bristande anställningstryggheten kan vara en hälsorisk för dem”, sägs i rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida