Gravida ljuger om sin rökning

6 oktober 2003

Det är många fler som röker och som röker mer än vad de uppger vid inskrivningen på mödravårdscentralen – det visar en svensk studie i Blekinge. Barnmorskan Lena Lendahls i Lyckeby, som länge har försökt motivera gravida att sluta röka, har frågat över 400 kvinnor om deras rökvanor. Frågorna har sedan jämförts med de prover som rutinmässigt tas på mödravårdscentralen. Resultatet av blod- och urinprover visar att sex procent av de 407 som uppgav att de inte rökte med stor sannolikhet var rökare. Och 32 av de 60 kvinnor som sagt att de rökte mellan en och tio cigaretter om dagen rökte sannolikt mer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida