Gravida snusare föder nikotinabstinenta barn

Som kommentar till ny statistik om tobaksvanor hos gravida och spädbarnsföräldrar anser barnmorskan Ulla Lennartsson att tobaksbruk hos gravida automatiskt borde leda till att kvinnorna sköts som riskpatienter.

Tobaksbruk hos gravida ökar risken för missfall, för tidig födsel och låg födelsevikt. Det är välkänt och dokumenterat.

? Gravida tobaksbrukare borde därför automatiskt bedömas som riskgraviditeter och handläggas som sådana. I hälften av våra landsting gör man så, men jag tycker att det borde vara regel i hela landet, säger tobaksterapeuten och barnmorskan Ulla Lennartsson på Stockholms läns landstings tobaksmottagning i Södertälje.

Notera mängden snus

Klassade som riskgraviditeter skulle barnmorskorna, enligt Ulla Lennartsson, få ta sig an de här kvinnorna på ett bättre sätt än i dag.

? Alla kvinnor säger att de ska sluta med tobak när de blir gravida. De som inte gör det har nog fler stressfaktorer i sina liv än de andra. De behöver mycket mer extra stöd.

Hon anser även att mödrahälsovårdsjournalen behöver uppdateras. I den fyller barnmorskan i hur många cigaretter om dagen som den gravida röker, men när det gäller snus sätts det bara ett kryss om kvinnan snusar. Detta trots att allt fler gravida kvinnor snusar.

Värre för fostret

? Många har gått på reklamen om att snus skulle vara hälsosammare än cigaretter. Särskilt markant är det förstås i storsnusarlänen Västerbotten och Jämtland. Där föds det nu barn med nikotinabstinens – spädbarn som är skrikiga och ?sprittiga? under sitt första levnadsdygn.

? En vanlig förbrukning för rökare är 20 cigaretter per dag. För fostret som får in röken via placentabarriären motsvarar det 38 cigaretter. Det tar sju timmar längre för fostret att göra sig av med nikotinet än för mamman, säger Ulla Lennartsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida