Graviditet

Margareta BrodénGraviditetens möjligheter. En tid då relationer skapas och utvecklas. 342 sidorNatur och kultur 2004www.nok.seisbn 91-27-09441-3

8 mars 2004

»Det är ett foster på sju månader – är det något mer du vill veta?” Så svarade en av de gravida kvinnor, som författaren har mött som terapeut, på frågan om vad kvinnan hade i sin mage.

Att föräldrarna knyter an till sitt barn redan under graviditeten är viktigt för att den nödvändiga känslomässiga bindningen ska komma till stånd när barnet är fött. För att underlätta för kvinnan att upprätta en relation till barnet visar terapeuten i samtalen med kvinnan att även barnet är med, till exempel genom att också hälsa på barnet. Hon frågar även kvinnan hur hon tänker sig barnet, om det är en pojke eller en flicka och hur hon eller han har det därinne.

Författaren har utformat en behandling, som hon beskriver i boken, för de föräldrar som har svårt att knyta an till det väntade barnet. Tidig hjälp ökar möjligheterna att komma tillrätta med svårigheterna innan barnet föds. Därför önskar hon att de professionella, till exempel barnmorskor, som möter föräldrarna är uppmärksamma på dem som kan behöva hjälp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida