Grillparty för goda idéer

Doften av grillade hamburgare och möjligheten att påverka Vårdförbundets satsningar lockade rekordmånga till Västerbotten-avdelningens tältturné.

De kom, en och en eller i mindre och större grupper till partytältet utanför huvudingången till lasarettet i Skellefteå. Strömmen av medlemmar var strid hela tiden under de timmar som styrelsen för Vårdförbundet i Västerbotten fanns på plats. Många satt i gräset och vid de uppställda borden och diskuterade fackliga frågor med styrelseledamöterna, samtidigt som de njöt av den intensiva solvärmen och åt den stora och nygrillade hamburgare som de alldeles innan hade köat för.

En del ställde sig också framför de tre blädderblock som fanns i tältet. På två kunde de skriva vad de tycker att Vårdförbundet i länet ska arbeta med nästa år och på det tredje ville förbundet få information om hur sommaren har varit.

Skellefteå var andra stoppet på den lilla turné som styrelsen gjorde i slutet av augusti. Dagen innan hade tältet rests utanför huvudingången vid lasarettet i Lycksele, dagen efter fanns det utanför Universitetssjukhuset i Umeå. I Lycksele kom över 100 av de cirka 150 landstingsanställda medlemmarna, i Skellefteå närmare 200 och i Umeå ungefär 350. På tre dagar fick de förtroendevalda alltså kontakt med inte mindre än 700 medlemmar.

– Vi är självklart glada. Så här många medlemmar har vi aldrig tidigare träffat på så få dagar, säger en nöjd Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Även på blädderblocken kunde avläsas att styrelsens initiativ var populärt; den här typen av möten sattes upp som förslag på aktiviteter.

– Vi måste nog göra något liknande nästa år igen, säger Lena Sjölin.

Idén till tältturnén kom från ombudsmannen Gunnar Sundin. När avdelningsstyrelsen pratade om att få in så många medlemstips som möjligt, innan något beslut fattades om verksamheten för 2007, sa han: »Då ordnar vi ett grillparty.«

? Vi ville arbeta på ett annat sätt än tidigare, förklarar Lena Sjölin.

I stället för att lägga fram ett förslag som medlemmarna får anta på årsmötet ville styrelsen att medlemmarna ska engagera sig och tala om vad de vill att Vårdförbundet i länet ska arbeta med.

Bland de många förslag som kom in fanns det några som förvånade Lena Sjölin.

– Jag hade inte väntat mig att man till exempel skulle föreslå studiecirklar. Det var länge sedan som medlemmar förde fram det önskemålet.

Det och övriga förslag lades omedelbart ut på Vårdförbundets hemsida (se adress på nästa sida) för att alla medlemmar ska kunna ta del av dem. Styrelsen i Västerbotten har därefter gjort en granskning och de idéer som styrelsen tycker är bra tas in
i ett första förslag till verksamhetsplan. När det gäller övriga idéer finns en förklaring om varför de har lagts åt sidan.

– Vårt förslag till verksamhetsplanering ska ses som en remiss. Vi vill att medlemmarna en gång till ska säga vad de tycker innan vi lägger vårt slutgiltiga förslag, säger Lena Sjölin.

Röster i Skellefteå:

»Arbetstiderna är viktiga.
Det behövs en arbetstidsförkortning för heltid och man ska inte behöva arbeta två helger av fem.«
Linda Hedlund och Sara Lundmark, sjuksköterskor på medicinkliniken

»Det här i dag är en jättebra grej som gör att man tänker mer på facket. Jag vill att Vårdförbundet ska arbeta för att vi ska få ett bättre samarbete mellan landstinget och kommunerna. Som det nu är ligger utskrivningsklara patienter kvar på lasarettet och tar upp platser i onödan. Och det är extra besvärligt på sommaren.«
marie wallmark,  barnmorska

»Jag tycker att vi biomedicinska analytiker försvinner för mycket i Vårdförbundets verksamhet, därför var det bra att förbundet
här i länet gjorde en stor utbildningssatsning för oss förra året.«
Lilian Johansson, biomedicinsk analytiker och verksamhetschef

Idéer från turnén:
Medlemmarna i Västerbotten vill att Vårdförbundet:

  • håller löneförhandlingscirkel
  • ger försäkringsinformation
  • har uppföljande utbildning för biomedicinska analytiker
  • verkar för att minska ensamarbete och stress
  • kämpar mot tre semesterperioder
  • håller träffar på arbetsplatserna

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida